Med hög kvalitet som främsta mål
Carema Care utgör tillsammans med Carema Sjukvård det rikstäckande företaget Carema som är verksamma inom både Sverige och Norge. Margaretha Eriksson, som jobbat på Carema Cares äldreomsorgssektor sedan 2002, är idag direktör för region Norr som omfattar Västmanland och Uppland, förutom Stockholms län, samt hela norra Sverige upp till Haparanda. De orter regionen idag har verksamheter inom är Haparanda, Umeå, Östersund, Härnösand, Mora, Falun, Vansbro, Västerås och Gävle, där regionkontoret ligger.
Carema Care startade sin verksamhet för cirka 10 år sedan, då under namnet Svensk Äldreomsorg, och har sedan dess bytt namn flera gånger i samband med olika bolagsförvärv. Carema Care är uppdelat i fyra olika sektorer, som förutom äldreomsorgen omfattar omsorgsvård, LSS/personlig assistans, missbruk och psykiatri . Den senast uppstartade verksamheten för äldreomsorgen är Härnösand, där de nyligen vann upphandlingen om två äldreboenden som de tog över i december.
– Vad det innebär är att vi driver boendena på entreprenad åt kommunen för en viss ersättning per vårddygn, förklarar Margaretha.
Förutom äldreboenden ansvarar Carema Care i vissa fall också för hemtjänstverksamheten på entreprenad som man gör i Gävle, eller som i Västerås där man är utförare av tjänster åt de vårdtagare som valt Carema Care enligt lagen om valfrihet. En ytterligare verksamhetsform innebär att de driver verksamheten i egen regi och i egna lokaler som kommunen får hyra in sig i.

Äldreboendet i Gävle har drivits av Carema Care sedan 2002 efter att ha vunnit både den första och de efterkommande upphandlingarna kommunen gjort sedan dess. Vid den senaste upphandlingen 2009 vann de dessutom Sticksunds äldreboende som har 40 boenden samt en liten hemtjänstenhet.
– Att få fortsatt förtroende för driften är precis det vi jobbar för hela tiden eftersom det innebär att vi slipper börja om, så det betyder väldigt mycket för oss, konstaterar Margaretha.
I våras vann Carema Care dessutom upphandlingen av hemtjänsten i Gävle centrum, som de tog över i september med 8000 hemtjänsttimmar i månaden. De driver också två vårdcentraler som snart kommer att utökas med ytterligare en.
– Så här i Gävle har vi en omfattande verksamhet, konstaterar hon. Andra orter vi driver vårdcentraler på är bland annat Västerås och Umeå.

Den främsta anledningen till att Carema Care i många fall vinner upphandlingarna handlar enligt Margaretha om att de lever upp till de krav på kvalitet som vissa kommuner ställer. Får de sedan fortsatt förtroende blir det i sig ett bevis på att de också kan leverera utlovad kvalitet.
– Vid de senaste upphandlingarna försvarade vi till exempel både Mora, Gävle och Umeå, vilket blir ett kvitto för invånarna på att vi håller den kvalitet vi utlovat.
Men kvalitet för Carema Care är egentligen i första hand att kunden ska känna sig trygg och nöjd samt respekterad enligt Margaretha, eftersom verksamheten är till för deras skull. Men Carema Care satsar på att bli ett kvalitetsledande företag och för att komma dit har de bland annat ett kvalitetsledningssystem som de jobbat mycket med. Det handlar också mycket om att medarbetarna ska må bra och därmed ge en bra service åt kunden. Dessutom gör de varje år en demoskopundersökning där de intervjuar både vårdtagare och anhöriga för att kunna åtgärda eventuella brister och utveckla verksamheten.

Som enda privata vårdföretag har Carema Care också ett samarbete med Kommunal genom ett projekt kallat Mönsterarbetsplatsen, men också i övrigt eftersom facket företräder många av de anställda.
– Ett annat företag vi samarbetar med är Ung Omsorg, som anställer ungdomar åt oss under helgerna för socialt umgänge med de äldre för att de ska få en inblick i vad äldreomsorgsarbete kan innebära och att det kan vara ett bra yrkesalternativ i framtiden.
Just samarbetet med Ung Omsorg är Margaretha väldigt stolt över, speciellt som organisationen blivit hyllad bland annat i Bryssel som Europas Bästa Unga Entreprenörer 2009.

Carema Care

Bransch:
Äldre omsorg

Telefon: 0733-77 55 25


Email:
margaretha.eriksson@carema.se

Hemsida:
www.carema.se

Adress:
Carema Care
Box 1565
17129 Solna

| 13 SENASTE FÖRETAGEN